Biuletyn – Listopad 2023

3 i 4 listopada

Regularne zajęcia Obowiązkowe zebranie
dla rodziców i uczniów,
którzy lecą do Polski

10 i 11 listopada

Regularne zajęcia Zdjęcia klasowe
Dzień Niepodległości 

17 i 18 listopada

Regularne zajęcia  

24 i 25 listopada

Nie ma zajęć Święto Dziękczynienia

Z życia szkoły:

Article Image

Dzień Niepodległości Polski:
11 listopada będziemy obchodzić Dzień Niepodległości. Z tej okazji,  10 i 11 listopada nasi uczniowie i nauczyciele odśpiewają polski hymn narodowy. Zachęcamy wszystkich uczniów do uczczenia tego szczególnego dnia poprzez ubranie narodowych barw Polski lub koszulek z logo szkoły. Koszulki będą dostępne do zakupu w za 15 dolarów.

Article Image

Sesja zdjęciowa: ZDJĘCIA KLASOWE  (wszystkie klasy) oraz ZDJĘCIA PORTRETOWE (tylko klasy maturalne)
W dniach 10 i 11 listopada zostaną wykonane sesje zdjęciowe. Zachecamy do ubioru koszulek lub bluz z logo szkoły oraz dodatkowch akcesoriow (szaliki, czapeczki, itp. w barwach narodowych Polski).

Życzenia z okazji Święta Dziękczynienia.

Wraz z obchodami Święta Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, które przypada 23 listopada, składamy serdeczne życzenia radosnych chwil spędzonych z rodziną i przyjaciółmi. Z okazji tego święta, 24 i 25 listopada nie będzie zajęć szkolnych.

 

Podsumowanie Walnego Zebrania Rodziców:

W dniu 20 października, w budynku parafialnym, odbyło się półroczne Zebranie Rodziców, na którym członkowie zarządu oraz przedstawiciele kadry szkoły omawiali tegoroczną rekrutację i budżet. Podczas dyskusji poruszono także temat ról i obowiązków kadry oraz członków zarządu. Wiosną kończy się kadencja wielu członków obecnego zarządu. W związku z tym, obecni członkowie przedstawili opis przywilejów i obowiązków związanych z funkcjami Administratora, Wiceprezesa, Koordynatora Wydarzeń oraz Skarbnika. Rodziców pragnących aktywnie zaangażować się w życie szkoły i wpłynąć na jej funkcjonowanie poprzez objęcie któregoś z tych stanowisk, prosimy o kontakt z Zarządem pod adresem [email protected]. Biorąc pod uwagę, że naszą szkołą zarządza rada rodziców, istotne jest, aby te stanowiska zostały obsadzone.

Inne ważne punkty z Ogólnego Zebrania Rodziców:

Budżet. W bieżącym roku szkolnym mamy łącznie 370 zarejestrowanych uczniów. Z wpływów (czesnego i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych) oraz dotacji PRCUA zebraliśmy łącznie 164 845 dolarów, które zostały przeznaczone na niezbędne wydatki dla funkcjonowania szkoły: 25 500 dolarów na czynsz, około 13 540 dolarów na przewidywane opłaty za media, około 134 700 dolarów na wynagrodzenia, 5 000 dolarów na ubezpieczenie, 2 500 dolarów na usługi księgowe oraz 2 500 dolarów na materiały biurowe, co łącznie daje kwotę 158 240 dolarów.

Pozostałe i przewidywane środki z corocznego Balu Karnawałowego dla Rodziców oraz z innych darowizn zostaną przeznaczone na specjalne wydarzenia dla uczniów, takie jak zawody, wycieczki, uroczystości i aktywności związane z ukończeniem szkoły. Planujemy także podarunki i wydarzenia dla naszych oddanych nauczycieli, aby wyrazić nasze uznanie za ich ciężką pracę. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaplanowanych pozycji budżetowych, prosimy o kontakt z naszym skarbnikiem, Krystyną Mize, pod adresem [email protected].

Darowizny. Jeśli Ty lub Twoja firma możecie wesprzeć szkołę poprzez darowizny, zarówno w formie gotówki, jak i przedmiotów na charytatywną aukcję podczas balu, prosimy o kontakt z Eweliną Biczek pod adresem [email protected].  Firmy, które przekażą darowizny na rzecz naszej szkoły (organizacji non-profit), otrzymają potwierdzenie do celów podatkowych. Firmy składające darowizmy o wartości minimum 200 dolarów będą reklamowane na stronie internetowej szkoły przez rok.

Bezpieczeństwo dzieci przed i po lekcjach. Podczas ostatniego zebrania poruszyliśmy temat ochrony naszych uczniów podczas wchodzenia i wychodzenia z budynku szkolnego. Bardzo prosimy wszystkich rodziców o przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz zachowanie szczególnej ostrożności. Często zdarza się, że dzieci, widząc swoich opiekunów w tłumie, zapominają o otoczeniu i nagle wychodzą na jezdnię. Gorąco prosimy o unikanie podjeżdżania bezpośrednio pod wejście.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w walnym zebraniu. Wierzymy, że te dyskusje przyczynią się do dalszego rozwoju naszej szkoły i umocnią ducha współpracy na wszystkich poziomach.

This post is also available in: angielski