O Nas

Historia / Misja Szkoły (pdf – link)

Celem Polskiej Szkoły Jana Pawła II jest nauka języka polskiego, poznanie tradycji i kultury naszego narodu w procesie edukacji młodego człowieka, żyjącego na pograniczu dwóch kultur.

Celem szkoły jest również osiągnięcie jak najwyższego poziomu w pracy pedagogicznej, budzenie i utrwalanie dumy narodowej, przygotowanie lojalnego i twórczego członka społeczeństwa polsko-amerykańskiego.

Metody nauczania

Szkoła motywuje do nauki poprzez stosowanie najlepszych metod, pomocy naukowych, dobór odpowiednich podręczników napisanych z myślą o dzieciach urodzonych na ziemi amerykańskiej.

Lekcje prowadzone są tak, aby umożliwiały rozwijanie sprawności językowej:

 • doskonaliły mówienie, pisanie i czytanie;
 • sprzyjały rozwijaniu i rozumieniu głównych myśli zawartych w materiale literackim;
 • dostarczały przeżyć emocjonalnych i estetycznych w kontakcie z filmem, sztuką, malarstwem, muzyką.

Program nauczania

Uwzględniając potrzeby i możliwości ucznia program nauczania obejmuje:

 • język polski,
 • historię,
 • geografię,
 • program dwujęzyczny.

Ponadto zajęcia szkolne uzupełniają:

 • konkursy,
 • wycieczki,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wystawy,
 • spektakle teatralne,
 • seanse filmowe,
 • koncerty muzyczne,
 • uroczystości szkolne (Opłatek, Święconka).

This post is also available in: angielski