Biuletyn – Marzec 2024

1 i 2 marca

Regularne zajęcia

 

7 marca

Regularne zajęcia

Piątkowe zajęcia w czwartek

9 marca

Regularne zajęcia

 

15 marca

Nie ma zajęć

 

16 marca

Regularne zajęcia

Walne Zebranie Rodziców

21 marca

Regularne zajęcia

Piątkowe zajęcia w czwartek

23 marca

Nie ma zajęć

Przerwa wiosenna

29 i 30 marca

Nie ma zajęć

Wielkanoc

Z życia szkoły:

 Zajęcia piątkowe w marcu:

W drugi i trzeci weekendmarca zajęcia z piątku odbędą się w czwartki, 7 i 21 marca. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. 15 marca zajęcia są odwołane.

Konkurs Wiosenny (1 i 2 marca):

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Wiosennym Konkursie Plastycznym, który odbędzie się 1 i 2 marca. Nagrody czekają!

Próbna Matura (2 i 7 marca):

Trzymamy kciuki za naszych maturzystów podczas próbnej matury. Wierzymy w Was i mamy pełne zaufanie do Waszych umiejętności. Niech Wasza ciężka praca i zaangażowanie przyniosą oczekiwane rezultaty. Powodzenia!

Wyjazd do Polski dla 8. klasy (20 marca):

Przygoda czeka na uczniów 8 klasy! Nasi ósmoklasiści wyruszają w podróż do Polski 20 marca. Życzymy im bezpiecznej podróży, ekscytujących doświadczeń i niezapomnianych wspomnień! Szerokiej drogi!

Przerwa wiosenna i wielkanoc (23 oraz 29 i 30 marca):

W okresie obchodów Świąt Wielkanocnych i ferii wiosennych przypominamy, że szkoła będzie zamknięta 23 oraz 29/30 marca.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia wszystkim naszym rodzinom!

 

Podziękowanie dla uczestników i sponsorów tegorocznego Balu Charytatywnego Szkoły:

W imieniu Rady Szkoły pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznego Balu. Szczególne uznanie kierujemy w stronę naszych sponsorów za ich hojne wsparcie. Wasza obecność i zaangażowanie miały istotny wpływ, i jesteśmy naprawdę wdzięczni za wasze ciągłe wsparcie. Lista najhojniejszych sponsorów została umieszczona na naszej stronie internetowej: Sponsorzy – Polska Szkoła w Lemont (polschool.com)

 

Walne Zebranie Rodziców

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Rodziców, które odbędzie się w sobotę, 16 marca, o godzinie 10:15 AM, w budynku parafialnym, usytuowanym naprzeciwko szkoły.

Dlaczego Państwa Obecność Jest Ważna?

Walne Zebranie Rodziców to istotne spotkanie dla naszej społeczności szkolnej. Członkowie zarządu i dyrekcja podzielą się istotnymi informacjami na temat obecnej sytuacji szkoły oraz omówią decyzje dotyczące przyszłości. Państwa obecność i wkład są bezcenne.

Wybory Członków Zarządu:

Zgodnie z regulaminem szkoły, członkowie zarządu mogą pełnić funkcje przez okres 3 lat, z możliwością jednej reelekcji. Ponieważ kadencje kilku członków zarządu dobiegają końca, aktywnie poszukujemy rodziców, którzy chcieliby objąć stanowiska Wiceprezesa, Skarbnika, Administratora oraz Koordynatora Wydarzeń. Zapraszamy rodziców, którzy troszczą się o przyszłość naszej szkoły i cenią edukację swoich dzieci do rozważenia objęcia tych wpływowych ról.

Obowiązki i Przywileje Członków Zarządu:

Poniżej znajdą Państwo opis obowiązków i przywilejów związanych z wybranymi stanowiskami w zarządzie:

 

Wiceprezes

Obowiązki:

Oficjalna Reprezentacja Szkoły i Podejmowanie Decyzji:

 • Pełni rolę oficjalnego przedstawiciela rady rodziców w czasie nieobecności Prezesa.
 • Ma uprawnienia do zatwierdzania decyzji, po konsultacji z zarządem.

Współpraca z Prezesem:

 • Współpracuje z Prezesem w negocjacjach dotyczących umów najmu budynku szkolnego.

Zarządzanie Rejestracją i Dokumentacją:

 • Przygotowuje formularze rejestracyjne i nadzoruje organizację procesu rejestracji na kolejny rok szkolny.
 • Utrzymuje kartotekę szkolną oraz bazę danych Microsoft Access.
 • Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami w celu uzupełnienia brakujących informacji.

Współpraca ze Skarbnikiem:

 • Współpracuje z Skarbnikiem w celu aktualizacji bazy danych szkoły.
 • Egzekwuje pobieranie niezapłaconych opłat szkolnych i zaległych należności w imieniu szkoły.

Zarządzanie Inwentaryzacją:

 • Odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji majątku szkoły.

Operacje i Wydarzenia Szkolne:

 • Współpracuje z zarządem przy:
  • Rejestracji uczniów.
  • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
  • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
  • Koordynacji paczek od Mikołaja.
  • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
  • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
  • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
  • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
  • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Zwolnienie z opłat za czesne

 

Skarbnik

Obowiązki:

Zarządzanie Finansami:

 • Negocjowanie i egzekwowanie polis ubezpieczeniowych szkoły.
 • Odnowienie corocznych opłat korporacyjnych.
 • Używanie programu Quick Books do kompleksowego zarządzania księgowością.
 • Wprowadzanie danych nowych rodzin, przygotowywanie faktur i rachunków dla zapisujących się rodzin.
 • Wysyłanie bieżących rachunków za opłaty szkolne do Rodziców.
 • Przygotowywanie dokumentacji na co miesięczne wynagrodzenia pracowników.
 • Zatwierdzanie rachunków szkolnych i przygotowywanie czeków na ich pokrycie.
 • Wpłacanie czeków i gotówki na konta szkoły.
 • Współpraca z Głównym Księgowym (CPA) w przygotowaniach rozliczeń podatkowych szkoły i pracowników.

Obowiązki Administracyjne:

 • Zarządzanie korespondencją związaną z finansami szkoły.
 • Tworzenie i utrzymanie budżetu szkoły.
 • Współpraca z PRCUA w zakresie aktualizacji polis ubezpieczeniowych, corocznych transmisji i miesięcznych raportów.
 • Obsługa telefoniczna na terenie i poza terenem szkoły.

Operacje i Wydarzenia Szkolne:

Współpracuje z zarządem przy:

 • Rejestracji uczniów.
 • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
 • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
 • Koordynacji paczek od Mikołaja.
 • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
 • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
 • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
 • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
 • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Pełnienie funkcji płatnego członka zarządu z ustalonym stałym miesięcznym wynagrodzeniem przez 12 miesięcy

 

Skarbnik

Obowiązki:

Zarządzanie Finansami:

 • Negocjowanie i egzekwowanie polis ubezpieczeniowych szkoły.
 • Odnowienie corocznych opłat korporacyjnych.
 • Używanie programu Quick Books do kompleksowego zarządzania księgowością.
 • Wprowadzanie danych nowych rodzin, przygotowywanie faktur i rachunków dla zapisujących się rodzin.
 • Wysyłanie bieżących rachunków za opłaty szkolne do Rodziców.
 • Przygotowywanie dokumentacji na co miesięczne wynagrodzenia pracowników.
 • Zatwierdzanie rachunków szkolnych i przygotowywanie czeków na ich pokrycie.
 • Wpłacanie czeków i gotówki na konta szkoły.
 • Współpraca z Głównym Księgowym (CPA) w przygotowaniach rozliczeń podatkowych szkoły i pracowników.

Obowiązki Administracyjne:

 • Zarządzanie korespondencją związaną z finansami szkoły.
 • Tworzenie i utrzymanie budżetu szkoły.
 • Współpraca z PRCUA w zakresie aktualizacji polis ubezpieczeniowych, corocznych transmisji i miesięcznych raportów.
 • Obsługa telefoniczna na terenie i poza terenem szkoły.

Operacje i Wydarzenia Szkolne:

Współpracuje z zarządem przy:

 • Rejestracji uczniów.
 • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
 • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
 • Koordynacji paczek od Mikołaja.
 • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
 • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
 • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
 • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
 • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Pełnienie funkcji płatnego członka zarządu z ustalonym stałym miesięcznym wynagrodzeniem przez 12 miesięcy.

 

Sekretarz Korespondencyjny (Administrator)

Obowiązki:

Komunikacja i Zarządzanie Stroną Internetową:

 • Współpracuje z Sekretarzem Protokołowym przy redakcji komunikatów szkolnych.
 • Redaguje zawartość i dokonuje wszelkich zmian na stronie internetowej szkoły (WordPress).
 • Przygotowuje i wgrywa zdjęcia do galerii szkolnej strony internetowej (Flicker).
 • Dokonuje kopii zapasowych strony internetowej.

Administracja IT i Email:

 • Zarządza CDN (Content Delivery Network) oraz DNS (Domain Name Service).
 • Zakłada konta e-mailowe dla pracowników szkoły, ustawia hasła, usuwa nieaktualne konta.
 • Monitoruje ważność kontraktów na domenę oraz serwis e-mailowy.

Komunikacja z Rodzicami:

 • Redaguje oraz wysyła e-maile do Rodziców: biuletyny miesięczne, zawiadomienia – massmailing (Moosend).
 • Contributing to posts on social media (Facebook, Instagram etc.)

Administracja Szkolna i Wydarzenia:

 • W zależności od potrzeb tworzy projekty graficzne, takie jak plakaty, banery, ulotki, bilety, zaproszenia, reklamy, dyplomy dla absolwentów itp.
 • Przygotowuje projekty okładek na dyplomy dla absolwentów i zajmuje się procesem zamawiania.
 • Współpracuje z zarządem przy:
  • Rejestracji uczniów.
  • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
  • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
  • Koordynacji paczek od Mikołaja.
  • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
  • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
  • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
  • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
  • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Pełnienie funkcji płatnego członka Zarządu z ustalonym stałym miesięcznym wynagrodzeniem przez 12 miesięcy ($200).

 

Koordynator Imprez

Obowiązki:

Organizacja Edukacyjnych Wyjazdów Szkolnych:

 • Planowanie i negocjacje dotyczące wyjazdów do Polski dla klasy 11 na jesieni i klasy 8 na wiosnę.
 • Obejmuje negocjacje z agencjami turystycznymi dotyczące ceny i tras.
 • Komunikacja z rodzicami i gronem pedagogicznym.

Rejestracje i Logistyka Wydarzeń:

 • Rejestrowanie szkoły na przedstawienia i paradę 3 maja.
 • Zarządzanie rezerwacjami transportu na te wydarzenia.

Negocjacje Lokali na Specjalne Okazje:

 • Negocjowanie cen i rezerwacja sal bankietowych/restauracji na specjalne okazje (Bal Rodziców, przyjęcia absolwenckie, studniówki itp.)

Wydarzenia Dla Nauczycieli:

 • Organizacja przekąsek dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela, Bożego Narodzenia, matury i zakończenia roku szkolnego.

Paczki Świąteczne i Specjalne Wydarzenia:

 • Realizacja zamówień i negocjacje cen słodyczy na paczki świąteczne od Mikołaja.
 • Prowadzenie organizacji szkolnych wydarzeń – Karnawałowy Bal Dziecięcy, Lunch z okazji zakończenia roku szkolnego itp.

Współpraca z Rodzicami w Sprawie Wydarzeń Końcoworocznych:

 • Współpraca z rodzicami uczniów klas 8 i 11 przy organizacji wydarzeń zakończeniowych.
 • Sprawuje pieczę nad planowaniem imprez związanych z zakończeniem klasy 8, studniówką i studenckim balem absolwentów klasy 11itp.

Zbieranie Darowizn i Utrzymywanie Kontaktów:

 • Zwracanie się do lokalnych firm o darowizny dla szkoły, w tym artykułów na bal, gadżetów na nagrody w konkursach itp.

    Administracja Szkolna:

 • Współpracuje z zarządem przy:
  • Rejestracji uczniów.
  • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
  • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
  • Koordynacji paczek od Mikołaja.
  • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
  • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
  • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
  • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
  • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Zwolnienie z opłat za czesne

This post is also available in: angielski