Pani Grażyna Witkowski

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogiki w Krakowie. Pracowałam w szkołach polonijnych od 1981roku, a od 1986 roku pracuję w Polskiej Szkole im. Jana Pawła II. Praca z dziećmi to dla mnie powołanie. Wiem, że to wielka odpowiedzialność kształtować i wychowywać powierzone mi każde dziecko.

Moja pasja: śpiew, aktorstwo, gotowanie, pieczenie, dietetyka

Ulubione motto: Służ drugim tak, jakbyś chciała, aby tobie służono.

This post is also available in: angielski