Polskie kolonie w Yorkville

Kochani Rodzice i Uczniowie,

Ośrodek Kolonijny w Yorkville zaprasza wszystkich bardzo serdecznie na wspólne wakacje. W tym roku kolonie będą trwały od 23 czerwca do 3 sierpnia. Zapisy są już w toku, a jeśli liczba uczestników będzie większa, to rozważamy również możliwość przedłużenia kolonii o jeden tydzień. Cena turnusu wraz z wyżywieniem, który trwa od niedzieli do soboty, to $600.00 za uczestnika. Członkowie PNA otrzymują dodatkowe zniżki.

Zapewniamy wiele atrakcji, między innymi zabawy sportowe, muzyczne, taneczne i artystyczne. Wszystko w oparciu o polska tradycję, kulturę i oczywiście język. Zapewniamy bezpieczną i miłą atmosferę, a przede wszystkim spotkanie dzieci i młodzieży z naturą i bez technologii.

Na kolonie zarejestrować można się poprzez wypełnienie załączonej aplikacji i przesłanie jej wraz z zaliczką pod wskazany na aplikacji adres. Chętnych do pracy w ośrodku, jako opiekunowie,  zachęcamy o składanie aplikacji o pracę, którą można znaleźć na stronie Ośrodka https://pnayouthcamp.org.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Głównym Koordynatorem Kolonii – Panią Agatą Mścisz pod numer (708) 925- 6917.
Do zobaczenia za kilka miesięcy w Yorkville.
Z poważaniem,

Marzena Powala
Prezes Ośrodka Kolonijnego
PNA Dystrykt 12 i 13, Yorkville

Biuletyn – Marzec 2024

1 i 2 marca

Regularne zajęcia

 

7 marca

Regularne zajęcia

Piątkowe zajęcia w czwartek

9 marca

Regularne zajęcia

 

15 marca

Nie ma zajęć

 

16 marca

Regularne zajęcia

Walne Zebranie Rodziców

21 marca

Regularne zajęcia

Piątkowe zajęcia w czwartek

23 marca

Nie ma zajęć

Przerwa wiosenna

29 i 30 marca

Nie ma zajęć

Wielkanoc

Z życia szkoły:

 Zajęcia piątkowe w marcu:

W drugi i trzeci weekendmarca zajęcia z piątku odbędą się w czwartki, 7 i 21 marca. Dziękujemy za zrozumienie i współpracę. 15 marca zajęcia są odwołane.

Konkurs Wiosenny (1 i 2 marca):

Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w Wiosennym Konkursie Plastycznym, który odbędzie się 1 i 2 marca. Nagrody czekają!

Próbna Matura (2 i 7 marca):

Trzymamy kciuki za naszych maturzystów podczas próbnej matury. Wierzymy w Was i mamy pełne zaufanie do Waszych umiejętności. Niech Wasza ciężka praca i zaangażowanie przyniosą oczekiwane rezultaty. Powodzenia!

Wyjazd do Polski dla 8. klasy (20 marca):

Przygoda czeka na uczniów 8 klasy! Nasi ósmoklasiści wyruszają w podróż do Polski 20 marca. Życzymy im bezpiecznej podróży, ekscytujących doświadczeń i niezapomnianych wspomnień! Szerokiej drogi!

Przerwa wiosenna i wielkanoc (23 oraz 29 i 30 marca):

W okresie obchodów Świąt Wielkanocnych i ferii wiosennych przypominamy, że szkoła będzie zamknięta 23 oraz 29/30 marca.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia wszystkim naszym rodzinom!

 

Podziękowanie dla uczestników i sponsorów tegorocznego Balu Charytatywnego Szkoły:

W imieniu Rady Szkoły pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tegorocznego Balu. Szczególne uznanie kierujemy w stronę naszych sponsorów za ich hojne wsparcie. Wasza obecność i zaangażowanie miały istotny wpływ, i jesteśmy naprawdę wdzięczni za wasze ciągłe wsparcie. Lista najhojniejszych sponsorów została umieszczona na naszej stronie internetowej: Sponsorzy – Polska Szkoła w Lemont (polschool.com)

 

Walne Zebranie Rodziców

Serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Rodziców, które odbędzie się w sobotę, 16 marca, o godzinie 10:15 AM, w budynku parafialnym, usytuowanym naprzeciwko szkoły.

Dlaczego Państwa Obecność Jest Ważna?

Walne Zebranie Rodziców to istotne spotkanie dla naszej społeczności szkolnej. Członkowie zarządu i dyrekcja podzielą się istotnymi informacjami na temat obecnej sytuacji szkoły oraz omówią decyzje dotyczące przyszłości. Państwa obecność i wkład są bezcenne.

Wybory Członków Zarządu:

Zgodnie z regulaminem szkoły, członkowie zarządu mogą pełnić funkcje przez okres 3 lat, z możliwością jednej reelekcji. Ponieważ kadencje kilku członków zarządu dobiegają końca, aktywnie poszukujemy rodziców, którzy chcieliby objąć stanowiska Wiceprezesa, Skarbnika, Administratora oraz Koordynatora Wydarzeń. Zapraszamy rodziców, którzy troszczą się o przyszłość naszej szkoły i cenią edukację swoich dzieci do rozważenia objęcia tych wpływowych ról.

Obowiązki i Przywileje Członków Zarządu:

Poniżej znajdą Państwo opis obowiązków i przywilejów związanych z wybranymi stanowiskami w zarządzie:

 

Wiceprezes

Obowiązki:

Oficjalna Reprezentacja Szkoły i Podejmowanie Decyzji:

 • Pełni rolę oficjalnego przedstawiciela rady rodziców w czasie nieobecności Prezesa.
 • Ma uprawnienia do zatwierdzania decyzji, po konsultacji z zarządem.

Współpraca z Prezesem:

 • Współpracuje z Prezesem w negocjacjach dotyczących umów najmu budynku szkolnego.

Zarządzanie Rejestracją i Dokumentacją:

 • Przygotowuje formularze rejestracyjne i nadzoruje organizację procesu rejestracji na kolejny rok szkolny.
 • Utrzymuje kartotekę szkolną oraz bazę danych Microsoft Access.
 • Kontaktuje się z rodzicami/opiekunami w celu uzupełnienia brakujących informacji.

Współpraca ze Skarbnikiem:

 • Współpracuje z Skarbnikiem w celu aktualizacji bazy danych szkoły.
 • Egzekwuje pobieranie niezapłaconych opłat szkolnych i zaległych należności w imieniu szkoły.

Zarządzanie Inwentaryzacją:

 • Odpowiada za przeprowadzenie inwentaryzacji majątku szkoły.

Operacje i Wydarzenia Szkolne:

 • Współpracuje z zarządem przy:
  • Rejestracji uczniów.
  • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
  • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
  • Koordynacji paczek od Mikołaja.
  • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
  • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
  • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
  • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
  • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Zwolnienie z opłat za czesne

 

Skarbnik

Obowiązki:

Zarządzanie Finansami:

 • Negocjowanie i egzekwowanie polis ubezpieczeniowych szkoły.
 • Odnowienie corocznych opłat korporacyjnych.
 • Używanie programu Quick Books do kompleksowego zarządzania księgowością.
 • Wprowadzanie danych nowych rodzin, przygotowywanie faktur i rachunków dla zapisujących się rodzin.
 • Wysyłanie bieżących rachunków za opłaty szkolne do Rodziców.
 • Przygotowywanie dokumentacji na co miesięczne wynagrodzenia pracowników.
 • Zatwierdzanie rachunków szkolnych i przygotowywanie czeków na ich pokrycie.
 • Wpłacanie czeków i gotówki na konta szkoły.
 • Współpraca z Głównym Księgowym (CPA) w przygotowaniach rozliczeń podatkowych szkoły i pracowników.

Obowiązki Administracyjne:

 • Zarządzanie korespondencją związaną z finansami szkoły.
 • Tworzenie i utrzymanie budżetu szkoły.
 • Współpraca z PRCUA w zakresie aktualizacji polis ubezpieczeniowych, corocznych transmisji i miesięcznych raportów.
 • Obsługa telefoniczna na terenie i poza terenem szkoły.

Operacje i Wydarzenia Szkolne:

Współpracuje z zarządem przy:

 • Rejestracji uczniów.
 • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
 • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
 • Koordynacji paczek od Mikołaja.
 • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
 • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
 • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
 • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
 • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Pełnienie funkcji płatnego członka zarządu z ustalonym stałym miesięcznym wynagrodzeniem przez 12 miesięcy

 

Skarbnik

Obowiązki:

Zarządzanie Finansami:

 • Negocjowanie i egzekwowanie polis ubezpieczeniowych szkoły.
 • Odnowienie corocznych opłat korporacyjnych.
 • Używanie programu Quick Books do kompleksowego zarządzania księgowością.
 • Wprowadzanie danych nowych rodzin, przygotowywanie faktur i rachunków dla zapisujących się rodzin.
 • Wysyłanie bieżących rachunków za opłaty szkolne do Rodziców.
 • Przygotowywanie dokumentacji na co miesięczne wynagrodzenia pracowników.
 • Zatwierdzanie rachunków szkolnych i przygotowywanie czeków na ich pokrycie.
 • Wpłacanie czeków i gotówki na konta szkoły.
 • Współpraca z Głównym Księgowym (CPA) w przygotowaniach rozliczeń podatkowych szkoły i pracowników.

Obowiązki Administracyjne:

 • Zarządzanie korespondencją związaną z finansami szkoły.
 • Tworzenie i utrzymanie budżetu szkoły.
 • Współpraca z PRCUA w zakresie aktualizacji polis ubezpieczeniowych, corocznych transmisji i miesięcznych raportów.
 • Obsługa telefoniczna na terenie i poza terenem szkoły.

Operacje i Wydarzenia Szkolne:

Współpracuje z zarządem przy:

 • Rejestracji uczniów.
 • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
 • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
 • Koordynacji paczek od Mikołaja.
 • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
 • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
 • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
 • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
 • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Pełnienie funkcji płatnego członka zarządu z ustalonym stałym miesięcznym wynagrodzeniem przez 12 miesięcy.

 

Sekretarz Korespondencyjny (Administrator)

Obowiązki:

Komunikacja i Zarządzanie Stroną Internetową:

 • Współpracuje z Sekretarzem Protokołowym przy redakcji komunikatów szkolnych.
 • Redaguje zawartość i dokonuje wszelkich zmian na stronie internetowej szkoły (WordPress).
 • Przygotowuje i wgrywa zdjęcia do galerii szkolnej strony internetowej (Flicker).
 • Dokonuje kopii zapasowych strony internetowej.

Administracja IT i Email:

 • Zarządza CDN (Content Delivery Network) oraz DNS (Domain Name Service).
 • Zakłada konta e-mailowe dla pracowników szkoły, ustawia hasła, usuwa nieaktualne konta.
 • Monitoruje ważność kontraktów na domenę oraz serwis e-mailowy.

Komunikacja z Rodzicami:

 • Redaguje oraz wysyła e-maile do Rodziców: biuletyny miesięczne, zawiadomienia – massmailing (Moosend).
 • Contributing to posts on social media (Facebook, Instagram etc.)

Administracja Szkolna i Wydarzenia:

 • W zależności od potrzeb tworzy projekty graficzne, takie jak plakaty, banery, ulotki, bilety, zaproszenia, reklamy, dyplomy dla absolwentów itp.
 • Przygotowuje projekty okładek na dyplomy dla absolwentów i zajmuje się procesem zamawiania.
 • Współpracuje z zarządem przy:
  • Rejestracji uczniów.
  • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
  • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
  • Koordynacji paczek od Mikołaja.
  • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
  • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
  • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
  • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
  • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Pełnienie funkcji płatnego członka Zarządu z ustalonym stałym miesięcznym wynagrodzeniem przez 12 miesięcy ($200).

 

Koordynator Imprez

Obowiązki:

Organizacja Edukacyjnych Wyjazdów Szkolnych:

 • Planowanie i negocjacje dotyczące wyjazdów do Polski dla klasy 11 na jesieni i klasy 8 na wiosnę.
 • Obejmuje negocjacje z agencjami turystycznymi dotyczące ceny i tras.
 • Komunikacja z rodzicami i gronem pedagogicznym.

Rejestracje i Logistyka Wydarzeń:

 • Rejestrowanie szkoły na przedstawienia i paradę 3 maja.
 • Zarządzanie rezerwacjami transportu na te wydarzenia.

Negocjacje Lokali na Specjalne Okazje:

 • Negocjowanie cen i rezerwacja sal bankietowych/restauracji na specjalne okazje (Bal Rodziców, przyjęcia absolwenckie, studniówki itp.)

Wydarzenia Dla Nauczycieli:

 • Organizacja przekąsek dla nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela, Bożego Narodzenia, matury i zakończenia roku szkolnego.

Paczki Świąteczne i Specjalne Wydarzenia:

 • Realizacja zamówień i negocjacje cen słodyczy na paczki świąteczne od Mikołaja.
 • Prowadzenie organizacji szkolnych wydarzeń – Karnawałowy Bal Dziecięcy, Lunch z okazji zakończenia roku szkolnego itp.

Współpraca z Rodzicami w Sprawie Wydarzeń Końcoworocznych:

 • Współpraca z rodzicami uczniów klas 8 i 11 przy organizacji wydarzeń zakończeniowych.
 • Sprawuje pieczę nad planowaniem imprez związanych z zakończeniem klasy 8, studniówką i studenckim balem absolwentów klasy 11itp.

Zbieranie Darowizn i Utrzymywanie Kontaktów:

 • Zwracanie się do lokalnych firm o darowizny dla szkoły, w tym artykułów na bal, gadżetów na nagrody w konkursach itp.

    Administracja Szkolna:

 • Współpracuje z zarządem przy:
  • Rejestracji uczniów.
  • Obsłudze płatności za czesne, wycieczki i wydarzenia szkolne.
  • Nadzorze nad kiermaszami, sprzedażą gadżetów szkolnych itp.
  • Koordynacji paczek od Mikołaja.
  • Udziale w spotkaniach zarządu, zebraniach ogólnych i radach pedagogicznych.
  • Reprezentacji szkoły podczas międzyszkolnych wydarzeń, bankietów i uroczystości.
  • Pomocy w organizacji wydarzeń szkolnych (imprezy, święta, konkursy itp.).
  • Prowadzeniu regularnych dyżurów w szkole.
  • Organizacji zakupów na rzecz szkoły.

Przywileje: Zwolnienie z opłat za czesne

Pożyczki na kupno i przefinansowanie samochodów już od 3.75%!

Zastanawiasz się nad kupnem samochodu? A może Twoja obecna pożyczka jest wysoko oprocentowana? Odpocznij od wysokich rat i skontaktuj się z oddziałem PSFCU w Orland Park!

Oferujemy kredyty na zakup i refinansowanie samochodów już od 3,75%!

Więcej informacji można uzyskać w oddziale pod numerem 630-696-9820. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00.

Nasz adres: 15108 S La Grange Rd, Orland Park IL 60462.

 

Więcej informacji uzyskasz klikając na link.

Seminarium „Jak mądrze zaplanować finansowanie studiów swoim dzieciom”

Polsko Słowiańska Federalna Unia Kredytowa organizuje seminarium „Jak mądrze zaplanować finansowanie studiów swoim dzieciom”.

Będzie to darmowa prezentacja, która pomoże Państwu przygotować się na studia.  Bardzo zachęcamy rodziców i uczniów klas licealnych.

Seminarium odbędzie się we wtorek, 13go lutego, 2024, o godz. 7 wieczorem w oddziale PSFCU, w Orland Park.

Serdecznie zapraszamy!

 

Biuletyn – Luty 2024

 

2 i 3 lutego

Regularne zajęcia

Wywiadówki / Bal Karnawałowy – 3 lutego

9 i 10 lutego

Regularne zajęcia

  Bal Przebierańców oraz Pączki

16 i 17 lutego

Regularne zajęcia

22 lutego

Regularne zajęcia

Zajęcia piątkowe przeniesione na czwartek

24 lutego

Regularne zajęcia

 

 Z życia szkoły:

Informacja o wywiadówkach: W dniach 2 i 3 lutego odbędą się semestralne wywiadówki. Nauczyciele skontaktują się z rodzicami poprzez e-mail lub telefonicznie aby przekazać informacje dotyczące postępów w nauce. W wyjątkowych okolicznościach rodzice mogą zostać poproszeni o przyjście do szkoły.

 

Zapraszamy na Bal Rodziców w stylu PRL (3 lutego): Dołącz do nas w podróż do przeszłości na Balu Rodziców w stylu PRL, nawiązującym do Polski lat 70! Bal odbędzie się 3 lutego, oferując fantastyczną okazję do świętowania z ukochaną osobą i znajomymi. To także doskonała okazja, aby nawiązać kontakty z innymi rodzicami i wesprzeć zbiórkę funduszy na rzecz szkoły.

Bilety są wciąż dostępne na to niezapomniane wydarzenie! Zapraszamy Ciebie i Twoich znajomych do udziału w tej retrospektywnej celebracji. Podczas balu będziemy serwować tradycyjne polskie przekąski, a nasi goście będą mieli okazję do stworzenia zabawnych filmów w fotobudce z rekwizytami, które oddają ducha tamtego okresu. Nie przegap okazji, aby zrobić zdjęcie w „Maluchu”, wykorzystać kartkę na uścisk dłoni prezesa i nastroić się do zabawy przy Cytrynówce.

Otwarty bar i obiad są wliczone w cenę, aby zapewnić Wam wspaniałą zabawę. Nasi hojni sponsorzy ufundowali mnóstwo niesamowitych nagród na licytację charytatywną. Koszt biletów to 100 dolarów. Zarezerwuj swoje miejsce na wieczór pełen dobrej zabawy i śmiechu.

Bal dla uczniów z Okazji Zakończenia Karnawału (9 i 10 lutego): Aby uczcić zbliżający się koniec karnawału, szkoła organizuje dla naszych uczniów dyskotekę urozmaiconą malowaniem buzi, balonami i wieloma radosnymi momentami. Dzieci będą delektować się pysznymi pączkami i innymi przekąskami.