Walne Zebranie Rodziców.

Published on Październik 17, 2016

22-go października 2016 o godz.10:15 rano w szkolnej kafeterii, odbędzie się Walne Zebranie Rodzicόw.

Na zebraniu odbędą się wybory na pozycję Vice Prezesa Zarządu Szkoły. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swoich kandydatur na e-mail: president@polschool.com lub o zgłoszenie się na Walnym Zebraniu. Po zakres obowiązków na powyższą pozycję prosimy zgłaszać się do sekretariatu szkoły.

Do pracy w Zarządzie mogą zgłaszać się osoby, których dzieci obecnie uczęszczają do naszej szkoły. Członek zarządu nie może pełnić funkcji pedagoga ani ich współmałżonkowie nie mogą być pracownikami szkoły.

Praca w Zarządzie jest pracą charytatywną, wymagającą przede wszystkim czasu na wykonywanie obowiązków.

Bardzo prosimy o obecność rodziców ponieważ na Walnym Zebraniu

podejmowane są i zatwierdzane decyzje dotyczące nas wszystkich.

Po walnym zebraniu, będą dostępne bilety na zabawę jesienną. Bilety są w cenie $65.00 od osoby.  Bardzo prosimy o zachęcanie znajomych i rodziny do wspόlnej zabawy.

 

Podziękowanie

Published on Wrzesień 26, 2016

Szanowni Państwo!

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Zarząd, Uczniowie, i Rodzice Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła II pragną z całego serca podziękować wszystkim sponsorom, którzy swoją hojnością i życzliwością przyczynili się do wielkiego sukcesu naszego Rodzinnego Pikniku Szkolnego. 

Serdecznie dziękujemy:

Ashland Sausage Company

Celina’s Fresh Market, Państwo Celina i Władysław Mrożek

Dunajec Bakery & Deli, Państwo Anna i Jan Zych

Olympia Bakery

Ball Factory, Państwo Eliza i Marek Antoniuk

 Zjednoczenie Polskie Rzymsko-Katolickie w Ameryce  (Polish Roman Catholic Union of America)

Lemont Dental Clinic

Państwo Izabella i Józef Nowobilski

Państwo Barbara i Tadeusz Labuda

Pan Andrzej Klapacz – pieczenie placków ziemniaczanych

Gabriela Kuderski – face painting

Napoje chłodzące – anonimowy donator

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Halinie Szyrzyna, nauczycielom, członkom zarządu, wolontariuszom i wszystkim zaangażowanym, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Mieliśmy w tym roku wyjątkowo piękną pogodę, smaczne jedzenie, bogatą loterię fantową, i wiele zabaw na świeżym powietrzu.

Szczególnie dziękujemy ks. Proboszczowi Grzegorzowi Podwysockiemu z parafii św. Jana Vianneya w Lockport za nieodpłatne udostąpienie nam terenu pod pikinik. Właśnie dzięki ofiarności parafii i wszystkich donatorów osiągneliśmy duży sukces finansowy.

Dochód z pikniku przeznaczony będzie na dalszy rozwój szkoły.

imagesDZIĘKUJEMY !

Z wyrazami szczerej wdzięczności

Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II

 

Piknik

Published on Wrzesień 11, 2016

picnic

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 9 i 10-go września.

Published on Sierpień 29, 2016

Pierwszy Dzień Szkoły! 

Unknown

9 wrzesień 2016 – zmiana piątkowa

Przedszkolaki do kl. 8 od  18:00 do 20:45

Klasy Licealne od  17:00 do  21:00


10 wrzesień 2016 – zmiana sobotnia

Przedszkolaki do kl. 8 od  10:00 do 12:45

Klasy Licealne od  9:00 do  13:00

Kółko Plastyczne od  12:45 do 13:30

Kółko Taneczne Polanie od  12:45 do  14:45

 

Open House – Zapraszamy!

Published on Lipiec 14, 2016

Unknown

REJESTRACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

w niedzielę 28 sierpnia 2016

 godz. 9:00 am – 3:00 pm   

DZIEŃ OTWARTY

Możliwość:

  • Zapoznania się z ofertą edukacyjną i programem nauczania
  • Poznania nauczycieli
  • Obejrzenia placówki i zasady funkcjonowania szkoły
  • Zapisy na religię parafialną św. Cyryla i Metodego
  • Zapisy do kółka tanecznego Polanie
  • Zapisy do kółka plastycznego
  • Oferujemy klasy dwujęzyczne Angielsko-Polskie
  • Coroczne wyjazdy do Polski klasy 8 i 11.

Formularz Rejestracji 

ZAPRASZAMY!